• b9.jpg
  • b12.jpg
  • b7.jpg
  • b11.jpg
  • b4.jpg
  • b3.jpg
  • b8.jpg
  • b6.jpg
  • b13.jpg
  • b5.jpg
  • b10.jpg
Home > Acasă > Știri > Latest > Activități de pionierat pentru conservarea acvilei țipătoare mici

Activități de pionierat pentru conservarea acvilei țipătoare mici

AddThis Social Bookmark Button

Izolarea stâlpilor de medie tensiune pentru protejarea păsărilor în centrul Transilvaniei

În cadrul proiectului LIFE ”Conservarea acvilei țipătoare mici în România” s-a început în anul 2011 implementarea unor noi activități concrete de conservare a speciei, printre care şi izolarea liniilor electrice de medie tensiune periculoase pentru păsări.

Electrocutarea produsă de liniile electrice de medie tensiune este cauza majoră a mortalităţii răpitoarelor din Europa. La nivel naţional, mor anual electrocutate sute de mii de păsări, numai în Transilvania.

Anterior activității de izolare a stâlpilor a fost realizată o amplă acțiune de identificare a stâlpilor problemă. Activitatea de verificare a stâlpilor de medie tensiune şi identificarea acelora ce cauzează moartea prin electrocutare a speciilor de păsări, inclusiv acvila ţipătoare mică, este importantă pentru a asigura implementarea uneia dintre activitățile concrete de conservare din cadrul proiectului, și anume izolarea stâlpilor.

În cei doi ani de proiect, echipa proiectului a efectuat mai multe ieșiri în teren pentru verificarea rețelor de medie tensiune. În cele trei situri principale ale proiectului, situate în centrul Transilvaniei, în județele Sibiu, Brașov, Mureș şi Harghita, membrii celor trei parteneri de proiect, alături de un număr de aproximativ 50 de voluntari au verificat 4835 de stâlpi, însumând 273 kilometri de linii electrice.

pasari electroc...
pasari electrocutate pasari electrocutate
Din studiu a reieşit, că cele mai afectate specii de păsări răpitoare sunt: şorecarul comun, vânturelul roşu, huhurezul mic, huhurezul mare, ciuful de pădure şi cucuveaua. Alte specii de păsări care cad victime electrocutării pe stâlpii de medie tensiune sunt: barza albă, coţofana, cioara grivă, gaiţa, corbul etc. La data verificării liniilor au fost identificate 554 de păsări electrocutate, victime ale stâlpilor ucigași. (vezi foto 1).

Foto 1. Cadavre de păsări adunate de echipa de proiect după munca de teren

 

De remarcat a fost efortul voluntarilor de la Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului Sibiu care au lucrat timp îndelungat pe teren alături de echipa de proiect pentru a identifica stâlpii problemă.

Pe baza datelor colectate au putut fi identificate speciile de păsări afectate de electrocutare și au putut fi stabilite liniile care trebuie izolate (vezi foto 2).

pasare electroc...
pasare electrocutata pasare electrocutata

Foto 2. Voluntar ținând în mână un șorecar comun electrocutat

Următorul pas a fost contractarea firmei care s-a ocupat de achiziţionarea izolatorilor şi montarea lor pe stâlpii periculoşi, identificaţi de personalul şi voluntarii proiectului. Activitatea de izolare s-a derulat pe tot parcursul anului 2011 și începutul anului 2012. (vezi foto 3)

 

 

 

izolare
izolare izolare

Foto 3. Montarea izolatorilor pe stâlpii problemă

Activitatea de izolare a stâlpilor de medie tensiune are caracter de pionierat în centrul Transilvaniei. Cu excepţia unui proiect pilot al Asociaţiei „Grupul Milvus”, care a izolat în trecut câţiva stâlpi de medie tensiune în zona Dumbrăvioara, astfel de acţiuni nu au mai fost întreprinse până în prezent în această zonă.

Importanța acțiunii de izolare a stâlpilor periculoși este cu atât mai mare cu cât la conferința cu tema „Liniile electrice și mortalitatea păsărilor în Europa”, desfășurată la Budapesta în luna aprilie 2011, la care a participat și echipa proiectului LIFE, a fost elaborat un document cu titlul „Declarația de la Budapesta pentru prevenirea electrocutării păsărilor”. Acest document a fost trimis Comisiei Europene pentru a sta la baza unei viitoare Directive a Uniunii Europene care va obliga companiile de electricitate din statele membre să construiască linii electrice sigure pentru păsări și să înceapă izolarea rețelelor electrice existente. Din acest punct de vedere, proiectul nostru vine în întâmpinarea acestui demers european important pentru protejarea păsărilor în special și conservarea naturii în general.

Activitatea de izolare a stâlpilor ucigași s-a încheiat la începutul anului 2012 în cele 3 situri Natura 2000 principale ale proiectului: SPA Podișul Hârtibaciului, SPA Dealurile Târnavelor-Valea Nirajului și SPA Piemontul Făgăraș. În total au fost izolați peste 1500 de stâlpi de medie tensiune.

La o verificarea realizată la începutul acestui an, după finalizarea acțiunii de izolare a stâlpilor de medie tensiune, s-a constatat că nu a mai apărut nici o pasăre electrocutată. Astfel, putem spune că activitatea de izolare a stâlpilor problemă din Centrul Transilvaniei a avut succes, reprezentând o măsură directă de conservare care va salva sute de păsări în viitor.

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting