• b11.jpg
 • b5.jpg
 • b10.jpg
 • b7.jpg
 • b3.jpg
 • b13.jpg
 • b9.jpg
 • b8.jpg
 • b4.jpg
 • b12.jpg
 • b6.jpg
Home > Acasă > Știri > Latest > Ilegalități care afectează acvila țipătoare mică

Ilegalități care afectează acvila țipătoare mică

AddThis Social Bookmark Button

Pe parcursul lunii mai 2012, mai mulţi membrii ai Asociaţiei „Grupul Milvus” au continuat deplasările de teren în ROSPA0028 Dealurile Târnavei – Valea Nirajului. Cu ocazia acestor ieşiri, au fost constatate unele ilegalităţi, cu impact direct asupra activității de cuibărire a acvilei țipătoare mici.

Tăieri ilegale de arbori

În pădurea din vecinătatea localităţii Valea, judeţul Mureş, echipa Milvus a depistat tăieri ilegale de arbori, identice cu cele semnalate în luna aprilie, când a fost trimis un proces verbal şi o sesizare către I.T.R.S.V. Braşov. Cu ocazia controalelor recente din luna mai 2012, au fost depistate încă minim 15 cioate provenite din tăieri ilegale de arbori din speciile gorun (Quercus petraea) şi un număr de cel puțin 10 cioate de carpen (Carpinus betulus). În imaginea de mai jos (Harta 1) se poate vedea localizarea unora dinte aceste cioate, marcate cu GPS-ul şi încadrarea în plan a zonei în discuţie.

il2
il2 il2

 

Încadrarea în plan a zonei în discuţie (dreptunghi alb)

 

 

 

 

 

 

il1
il1 il1

Harta 1. Localizarea unor arbori maturi tăiaţi ilegal (fostul cuib artificial cu galben)

 

Trebuie menţionat, că nici unul dintre cioatele identificate nu a avea marcaj, deci putem vorbi de tăieri ilegale de arbori (Figurile 1, 2 şi 3). Mai mult decât atât, într-unul dintre gorunii tăiaţi se afla un cuib artificial pentru acvila ţipătoare mică, montat de membrii echipei Milvus în cadrul proiectului LIFE.

 

 

il3
il3 il3


Figura 1. Cioate de gorun rămase în urma tăierii ilegale în pădurea de lângă localitatea Valea (județul Mureș)

 

 

 

 

il4
il4 il4


Figura 2. Copacul tăiat ilegal (ciotul fără marcaj) Figura 3. Gorun tăiat ilegalpe care se afla cuibul artificial

Cuiburile artificiale, în număr de două (dintre care unul a fost distrus în urma tăierii), au fost amplasate în martie 2011 cu scopul de a oferi acvilelor posibilitatea unui cuibărit cu succes, în cazul în care zonele unde cuibăreau în prealabil au suferit deranj. Acesta a fost și cazul sesizat în luna aprilie, când a fost tăiat ilegal arborele cu cuibul unei perechi de acvile din zonă. Aceste cuiburi, identice ca aspect cu cele naturale, sunt preferate de către acvile (Figura 4). De multe ori ele joacă rolul cuiburilor de schimb ale unei perechi. Tăierea unui astfel de copac în care a fost amplasat un cuib artificial, în multe cazuri, poate avea efect negativ identic cu cel al distrugerii cuibului natural.

 

il9
il9 il9
Figura 4. Cuibul artificial montat în pădurea de lângă localitatea Valea (MS), martie 2011

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm, că prin fapta constatată, aria protejată ROSPA0028 Dealurile Târnavei – Valea Nirajului a suferit pagube mari. Specia vizată (Aquila pomarina) este una dintre cele mai valoroase, rare şi vulnerabile specii din aria protejată indicată.

Prin astfel de fapte au fost întrunite toate elementele constitutive ale infracţiunii de „deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură”, prevăzută şi pedepsită de art. 52 alin.1 litera d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 49/2011.

 

Pășunat ilegal

Tot în perioadă mai sus menţionată, pe raza ariei protejate ROSPA0028 Dealurile Târnavei – Valea Nirajului, în vecinătatea localităţii Ihod (județul Mureș) au fost sesizate unele ilegalităţi legate de pășunatul într-o zonă de protecție (Harta 2).

 

il6
il6 il6

Harta 2. Harta zonei cu locaţia cuibului şi a stânei

 

Stâna de oi, aparținând unui proprietar din localitatea Ihod, s-a mutat în imediata vecinătate a pădurii (Figura 5). În această pădure există cuibul unei perechi de acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina) monitorizată în cadrul proiectului LIFE de către echipa Milvus. Deşi în anii precedenţi stânele se aflau la distanţe mai mari de pădure, din cauza deranjului uman repetat şi a turmelor care păşunau deseori în pădure, perechea nu a avut succes la cuibărit în doi ani consecutivi (2010 şi 2011). Păsările au depus ouă în fiecare an, însă din cauza perturbărilor din zonă, cuibăritul perechii a eşuat în stadiu precoce.

 

 

il7
il7 il7
Figura 5. Stâna stabilită pe margina pădurii de lângă localitatea Ihod (MS)

Fiind o pereche permanent monitorizată, ştim că în acest an, la sfârşitul lunii aprilie perechea ocupa deja cuibul în care urma să depună ponta. În prima parte a lunii mai însă, stâna s-a stabilit exact sub pădure, la doar 200 metri de cuib. Din cauza deranjului intens provocat de activităţile multiple prilejuite de amplasarea şi amenajarea locului pentru o şedere mai prelungită, ponta perechii s-a pierdut pentru al treilea an consecutiv.

Pentru confecţionarea gardurilor, precum şi alte construcţii utilitare aferente stânei, s-a folosit material lemnos procurat probabil direct din pădure, prin tăierea unor arbori. Astfel au fost identificați minim 8-10 arbori tăiaţi din speciile carpen (Carpinus betulus) şi gorun/stejar (Quercus sp.), dintre care unele au fost extrase din apropierea cuibului.

Pentru a ascunde faptele ilegale, cioatele rămase în urma tăierilor au fost mânjite cu noroi şi mai apoi acoperite cu frunze uscate (Figura 6), iar o parte din crengile cu frunze verzi au fost lăsate în pădure.

 

il8
il8 il8
Figura 8. Arbore proaspăt tăiat cu ciot mânjit cu noroi şi frunze, cu scopul de a acoperii urmele ilegalităţii

Pe lângă delictele prezentate mai sus, mai dorim să menţionăm următoarele:

 • numărul câinilor de la stână nu corespunde cu cel stabilit pentru zona colinară (2 câini), turma fiind însoţită de un număr de 6 câini de talie mare şi încă 4-5 exemplare care au fost identificaţi în jurul stânei;

 • turma intră cu regularitate zilnică pentru păşunat şi odihnă în pădure, fapt interzis prin lege;

 • am identificat câini nedotaţi cu jujeu, aparţinătoare turmei, care hoinăreau în incinta pădurii, fără nici o supraveghere.

 

Concluzie

Considerăm, că prin astfel de acțiuni ilegale, care conduc la eșuarea cuibăritului, se produce o pierdere inestimabilă pentru populaţia acvilei ţipătoare mici din această regiune, pagubă care este irecuperabilă. Pe lângă cuibăritul acvilei, tot din cauzele menţionate anterior, eşuează şi cuibăritul altor specii de păsări răpitoare printre acestea numărându-se și şorecarul comun (Buteo buteo).

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting