• b13.jpg
  • b10.jpg
  • b7.jpg
  • b4.jpg
  • b6.jpg
  • b5.jpg
  • b9.jpg
  • b3.jpg
  • b12.jpg
  • b8.jpg
  • b11.jpg
Home > Acasă > Știri > Latest > Stadiul de implementare a proiectului la începutul anului 2013

Stadiul de implementare a proiectului la începutul anului 2013

AddThis Social Bookmark Button

Proiectul LIFE a înregistrat progrese semnificative în cei trei ani care s-au scurs de la demararea sa în luna ianuarie 2010. În această perioada s-au colectat date importante despre specie, în cele 3 situri Natura 2000 cheie ale proiectului (SPA Piemontul Făgăraș, SPA Podișul Hârtibaciului, SPA Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului). În baza analizării datelor colectate în primii doi ani ai proiectului a fost elaborat un Raport Preliminar care cuprinde măsurile de conservare dedicate acvilei țipătoare mici.

Pentru obținerea unor informații noi despre această specie, precum și despre perioada de migrație, au fost achiziționate în cadrul proiectului 18 transmițătoare satelitare. Până în prezent au fost montate 17 transmițătoare pe acvile, atât păsări adulte cât și juvenili, iar rezultatele monitorizărilor au fost utilizate în Raportul Preliminar și în raportul privind rutele de pre-migrație ale speciei. În baza Raportului Preliminar, a fost elaborat un prim prim draft al Ghidului de Management al Habitatului specific Acvilei Țipătoare Mici care în prezent se află în faza de îmbunătățire prin consultarea factorilor de interes relevanți.

Prin proiectul de față au fost puse bazele unei rețele naționale de persoane și instituții interesate de conservarea acvilei țipătoare mici. Până în prezent au avut loc trei sesiuni de formare pentru membrii acestei rețele, care adună până în prezent peste 50 de persoane.

În cele trei situri cheie Natura 2000 ale proiectului s-au implementat acțiuni concrete de conservare a speciei cum ar fi cele de stabilizare a 44 de cuiburi naturale, montarea a 45 de cuiburi artificiale, amplasarea a 14 bariere pentru limitarea accesului în zonele cuiburilor, verificarea a peste 3425 stâlpi electrici și izolarea a 1500 de stâlpi periculoși pentru păsări, stabilirea și marcarea a 41 de zone tampon în jurul cuiburilor, etc.

Demonstrațiile teoretice și practice cu privire la gestionarea pășunilor pentru asigurarea unui habitat propice speciei au început în 3 locații pilot (două fiind deja curățate până la finele anului 2012). În cele trei județe unde sunt amplasate aceste loturi au fost organizate 16 întâlniri teoretice și sesiuni practice cu factorii interesați din sectorul agricol. În urma evaluării sistemului existent de subvenții acordate fermierilor a fost elaborată în cadrul proiectului o propunere pentru o nouă măsură de agro-mediu dedicată conservării A. pomarina. În acest scop a fost stabilit un grup de lucru în cadrul Ministerului Agriculturii, din care fac parte alături de specialiștii din cadrul acestei instituții și cei ai proiectului LIFE sau cei ai unor organizații cu experiență în acest domeniu, cum ar fi Fundația ADEPT sau Rețeaua Națională pentru Dezvoltare Rurală.

În cadrul activităților de conștientizare a publicului, au avut loc peste 50 de prezentări ale proiectului prin care au fost informați aproximativ 350 de factori interesați din cele 12 SPA-uri incluse în proiect. Pentru informarea și conștientizarea vânătorilor cu privire la necesitățile ecologice ale speciei au fost organizate 25 de grupuri de lucru, la care au participat 391 de angajați ai gestionarilor de fonduri de vânătoare. Diverse materiale informative (postere, autocolante, calendare, tricouri, mape de prezentare) au fost realizate și distribuite factorilor interesați în cadrul întâlnirilor de diseminare a informațiilor. 54 de panouri informative au fost montate în diferite locații cheie din cele 12 situri Natura 2000 ale proiectului.

Cele peste 15 ore de filmare a diferitelor aspecte din viața acvilelor țipătoare mici s-au concretizat în filmul documentar„Conservarea acvilei ţipătoare mici în România”, a cărui difuzarea va începe în anul 2013. Spotul TV prin care atragem atenția asupra pericolelor la care este supusă acvila țipătoare mică a fost finalizat în 2011 și a fost difuzat pe 5 posturi TV locale din toată țara și pe un post național (TVR Cultural).

Cu știri și reportaje difuzate pe canalele TV naționale și locale, articole în reviste de specialitate, în presa scrisă națională, presa scrisă locală și în medii on-line, proiectul a primit o atenție deosebită din partea presei. Aceasta mai ales datorită posibilității pe care proiectul o dă publicului de a urmări pasărea în timpul migrației și cuibăritului pe site-ul www.pomarina.ro, foarte puține proiecte de conservare a naturii din România încercând genul acesta de studiu.

Una dintre activitățile importante ale proiectului a constat în sesiuni educative în școlile din siturile Natura 2000 cheie ale proiectului, fără să ne limităm însă doar la acestea. Peste 2000 de elevi din 50 de școli au participat la sesiuni educative în cadrul proiectului. Activitatea educativă în școli o vom continua însă și anul acesta până la finalul proiectului. Pentru a-i atrage pe elevi în lumea acvilelor țipătoare mici, am creat un serial de benzi desenate, postat pe site-ul proiectului prin care am ilustrat viața acestor păsări într-o manieră mai hazlie.

Anul 2013 este unul crucial pentru noi, fiind ultimul an al proiectului. Unele dintre cele mai importante livrabile ale proiectului, Ghidul de Management al Habitatului și Planul Național de Acțiune pentru specie, vor trebui finalizate și sperăm aprobate de instituțiile abilitate până la 31 decembrie 2013.

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting