• b11.jpg
 • b9.jpg
 • b8.jpg
 • b4.jpg
 • b12.jpg
 • b10.jpg
 • b6.jpg
 • b3.jpg
 • b5.jpg
 • b7.jpg
 • b13.jpg
Home > A projektről

LIFE08 NAT/RO/000501 Projekt-A békászó sas védelme Romániában

AddThis Social Bookmark Button

A Szebeni Környezetvédelmi Hivatal (APM Sibiu) partnereivel, a „Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel és a Román Matársani Egyesülettel (SOR) együtt, ez év elején elindították a „A békászó sas védelme Romániában” projektet, amelyet az Európai Unió LIFE+ programjának Természet és Biológiai Sokféleség összetevője finanszírozott. A projekt futamideje 4 év, 2010-2013 között fog lezajlani.

Projekt összértéke: 1.884.138 Euró

 • LIFE finanszírozás: 1.413.104 Euró

 • Román állam társfinanszírozása: 434.034 Euró

 • Partnerek társfinanszírozása: 37.000 Euró, amelyből:

 • Milvus társfinanszírozása: 25.000 Euró

 • SOR társfinanszírozása: 12.000 Euró

A projekt fő célkitűzése az, hogy megteremtse az optimális körülményeket a békászó sas populáció jelentős százalékának (22%) kedvező védelmi állapotának a biztosítására az Európai Unió szintjén. A projekt jelentősége nő, mivel Romániát felszólította az Európai Bizottság, hogy ha nem tartja be a madárvédelem terén felvállalt kötelezettségeket, rendkívül költséges büntetésre számíthat.

A békászó sas ragadozó madár, amelynek a fészkelő területe Európa közép, keleti és dél-keleti részére szorítkozik. A faj „hanyatlóban” van az egész elterjedési területen, számukat 20.000 párra becsülik világszinten. Románia biztosítja a faj számára az egyik legfontosabb fészkelő területet. A legújabb tanulmányok eredménye a Romániában található békászó sas populációt 2000-2300 párra becsüli, ami a faj Európai Uniós populációjának körülbelül 22%-a, és a világon található békászó sas populáció 10%-a.

„A békászó sas védelme Romániában” projektbe foglalt Különleges Madárvédelmi Területek, 12 Natura 2000–es területen fog lezajlani:

 1. ROSPA0028 – Kis Küküllő dombság – Nyárád völgye (Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului)
 2. ROSPA0099 – Hortobágy Dombsága (Podişul Hârtibaciului)
 3. ROSPA0098 – Fogaras Hegyalja (Piemontul Făgăraşului)
 4. ROSPA0027 – Homoródi Dombság (Dealurile Homoroadelor)
 5. ROSPA0029 – Alsó Maros szorosa - Lippai Dombvidék (Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei)
 6. ROSPA0033 – Gyergyói medence és havasok (Depresiunea si Munţii Giurgeului)
 7. ROSPA0034 – Gyergyói medence és havasok (Depresiunea si Munţii Giurgeului)
 8. ROSPA0069 – Alsó Maros Árterülete ( Lunca Mureşului Inferior)
 9. ROSPA0082 - Bodok - Barót hegység ( Munţii Bodoc - Baraolt)
 10. ROSPA0091- Babadag Erdő
 11. ROSPA0080 Almás - Lokva Hegység (Munţii Almajului – Locvei)
 12. ROSPA0107 - Vânători Neamţ


A projektbe foglalt Natura 2000-es területek térképe

harta situri pr...
harta situri proiect life atm harta situri proiect life atm

„A békászó sas védelme Romániában” projekt fő tevékenységei:

 • Terepmunka, a fajra vonatkozó adatok gyűjtése céljából

 • Tájékoztatási találkozók és beszélgetések szervezése az érdekelt felekkel a projekt hatásterületéről

 • Az érintett fészkek megerősítése és műfészkek biztonságos területeken való elhelyezése

 • bemutató munkálatok a fajnak megfelelő legelők vezetése céljából,

 • Különleges védelmi intézkedések előkészítése, amelyek alapján a kiegészítő fizetéseket alkalmazzák

 • Magas feszültségű vezetékek leszigetelése a kulcsfontosságú területeken, a madarak áramütésének elkerülése végett

 • Nevelési tevékenységek iskolákban, stb.

A projekt eredményei:

A projekt tervezett eredményei közül megemlítjük:

 • A fészkelő párok számának 2000 párra való stabilizálása, vagy növelése

A Békászó Sas Jellegzetes Életterének Kezelési Útmutatójának a kidolgozása

 • A fajra vonatkozó Nemzeti Cselekvési Terv, a Nemzetközi Cselekvési Terv Kiegészítése a projekt eredményeinek függvényében

 • Legalább 100 fészek megerősítése és minimum 100 új műfészek kialakítása, 45.000 földtulajdonos tudatosítása a fajnak megfelelő rétek vezetési tevékenységeiről

 • Minimum 75 védett fészek, fészek körüli védett zóna kialakításával az erdei területeken Minimum 20 védett fészek sorompók elhelyezésével a projekt kulcsfontosságú területeinek megközelítési korlátozására

 • Minimum 10 védett fészek a turisztikai ösvények elvezetésével

A vadászok és vadász egyesületek által okozta problémák 50%-os csökkentése a projekt 12 fő területen, és egy jó együttműködés kialakítása 1500 magasfeszültségű oszlop leszigetelése, a madarak áramütésének elkerülése végett

 • Egy rövid dokumentumfilm elkészítése a fajról, 200 sajtó-anyag (újságok, rádió, TV) a közönség tudatosítása céljából, 54 információs tábla elhelyezése a különleges madárvédelmi területeken

 • 5000 poszter, 7500 brosúra és 500 multimédia DVD a békászó sasról és védelméről. 1200 felvilágosított diák

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting