• b6.jpg
  • b10.jpg
  • b4.jpg
  • b5.jpg
  • b11.jpg
  • b9.jpg
  • b13.jpg
  • b12.jpg
  • b8.jpg
  • b7.jpg
  • b3.jpg
Home > Despre proiect > Parteneri de proiect

Parteneri de proiect

AddThis Social Bookmark Button

ARPM Sibiu (www.arpm7c.ro)

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu este autoritate publică de mediu, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, finanţată de la bugetul de stat. ARPM Sibiu are experienţă în derularea proiectelor cu finanţare europeană: a implementat timp de 4 ani proiectul de Twinning RO2004/IB/EN-02 „Implementarea şi controlul legislaţiei europene de mediu, cu accent pe protecţ ia naturii” - faza I şi II. Personalul specializat din cadrul compartimentului Protecţia Naturii a fost implicat de la început în procesul de desemnare a ariilor speciale de conservare pentru păsări din Regiunea Centru, mai ales cele vizate de proiect. Responsabilităţile ARPM Sibiu constau în îmbunătăţirea şi sprijinirea managementului ariilor protejate şi contribuţia la elaborarea măsurilor de conservare pentru specii şi habitate.

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” (www.milvus.ro)

Asociaţia Grupul ,,Milvus" este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, dedicată protecţiei păsărilor şi naturii, activă în domeniul conservării, educaţiei, cercetării şi consultanţei, cu scopul de a crea în România condiţii mai bune pentru păsări, viaţă sălbatică şi oameni. Milvus a fost înfiinţată în 1991 ca filială a Societăţii Ornitologice Române (BirdLife România) şi a devenit independentă în 2001, derulând numeroase proiecte naţionale şi internaţionale. Membrii organizaţiei sunt biologi, studenţi şi doctoranzi în biologie şi ecologie. Majoritatea activităţilor noastre sunt organizate pe grupuri de lucru (conservarea răpitoarelor, conservare păsărilor de apă, conservarea berzei albe, conservarea mamiferelor, nevertebrate, monitorizare şi cercetare, Natura2000 & habitate, educaţie de mediu, etc). Grupul Milvus gestionează multe programe dedicate cercetării şi conservării păsărilor de pradă, atât în Transilvania cât şi în Dobrogea şi Câmpia de Vest. De asemenea, organizaţia este intens implicată în desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Specialiştii organizaţiei au contribuit şi la desemnarea ariilor speciale de conservare avifaunistică, împreună cu Societatea Ornitologică Română. Acvila ţipătoare mică este una dintre speciile ţintă ale grupului de lucru pentru Conservarea răpitoarelor constituit de Grupul Milvus. În perioada 2005-2007, Grupul Milvus a realizat un amplu recensământ al populaţiei de Aquila pomarina.

Societatea Ornitologică Română - SOR (www.sor.ro)

Societatea Ornitologică Română a fost înfiinţată în anul 1990 şi este o organizaţie neguvernamentală, partener Bird Life International. În România, SOR este cea mai mare organizaţie non-profit în domeniul conservării vieţii sălbatice, studiului păsărilor şi habitatelor lor. Organizaţia urmăreşte totodată conştientizarea publicului în domeniul dezvoltării durabile, protecţiei biodiversităţii şi a păsărilor. Din 2003, SOR sprijină Guvernul României pentru implementarea reţelei Natura 2000 în România. Activităţi: SOR gestionează Programul Zone Importante pentru Păsări (IBAs), studiul şi protecţia speciilor de păsări rare şi periclitate, studiul migraţiilor păsărilor, monitorizarea anumitor specii de păsări, realizarea planurilor de acţiune pentru protecţia speciilor. Structura:SOR are sediul central la Cluj-Napoca şi două birouri regionale la Bucureşti şi Tulcea. Acoperirea naţională este asigurată de 19 filiale şi două grupuri şcolare.

 

Joomla Templates by Joomla Hosting