• b12.jpg
  • b6.jpg
  • b8.jpg
  • b5.jpg
  • b9.jpg
  • b4.jpg
  • b7.jpg
  • b10.jpg
  • b11.jpg
  • b3.jpg
  • b13.jpg
Home > Acasă > Știri > Latest > Peste 350 de factori de interes informaţi

Peste 350 de factori de interes informaţi

AddThis Social Bookmark Button

img_1525
img_1525 img_1525
Acţiunea de informare a factorilor de interes locali din cele 12 situri Natura 2000 cuprinse în proiectul LIFE “Conservarea acvilei ţipătoare mici în România” s-a încheiat la sfârşitul anului 2010, conform calendarului de proiect.

Întâlnirile de informare au avut drept scop prezentarea obiectivelor şi activităţilor proiectului şi asigurarea de suport din partea factorilor de interes locali pentru implementarea măsurilor de conservare a speciei, ce vor fi stabilite prin Planul de Acţiune Naţional pentru Aquila pomarina şi Ghidul de Management al Habitatului Aquilei pomarina. Prin prezentări adaptate fiecărui grup ţintă, factorii de interes au fost informaţi despre armonizarea obiectivelor de conservare a naturii cu cele privind practicile agricole şi cele silvice, şi despre impactul politicii Uniunii Europene asupra acestor domenii.

 

img_1614
img_1614 img_1614
În cadrul acestei acţiuni au fost organizate peste 80 de întâlniri informative în cele 12 situri Natura 2000 cuprinse în proiect, la care au participat peste 350 de factori de interes reprezentaţi de: Grupuri de Acţiune Locală, fermieri, autorităţi şi comunităţi locale, organizaţii profesionale şi non-profit, instituţii publice, silvicultori, vânători, investitori, ONG-uri, etc.

Unul dintre cei mai importanţi factori de interes identificaţi este reprezentat de Grupurile de Acţiune Locală (GAL-uri), constituite sub axa LEADER a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală implementat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceste entităţi nou constituite au atras în structurile lor cei mai importanţi factori de decizie dintr-o anumită zonă geografică bine definită: primării, fermieri, investitori locali, ONG-uri, etc. Din acest motiv s-a încercat stabilirea unei bune colaborări cu aceste organizaţii şi s-au semnat acorduri de parteneriat cu 15 GAL-uri care activează pe teritoriul celor 12 situri Natura 2000 cuprinse în proiectul LIFE.

img_1622
img_1622 img_1622
Un alt grup de factori de interes local, important pentru proiectul nostru, îl reprezintă administratorii de fond forestier din cele 12 SPA-uri, deoarece o bună parte din măsurile de conservare care vor fi elaborate în cadrul proiectului se vor adresa zonelor de pădure unde cuibăreşte acvila ţipătoare mică. În cadrul proiectului, au fost organizate întâlniri cu toate direcţiile şi ocoalele silvice care activează pe teritoriul celor 12 SPA-uri incluse în proiect, la care au participat peste 100 de angajaţi ai acestor instituţii.

La jumătatea anului 2010 au fost constituite administraţii, respectiv custodii, pentru cele mai multe dintre siturile Natura 2000 cuprinse în proiectul LIFE. Din cele 12 SPA-uri, au fost desemnaţi administratori/custozi pentru 10 dintre situri iar pentru 2 dintre ele aceştia vor fi selectaţi în cursul anului 2011. Pe lângă informarea angajaţilor acestor instituţii au fost semnate acorduri de parteneriat între proiectul LIFE şi 7 dintre administratorii/custozii SPA-urilor incluse în proiect: SPA “Piemontul Făgăraş”, SPA “Podişul Hârtibaciului”, SPA “Dealurile Homoroadelor”, SPA “Lunca Mureşului Inferior”, SPA “Munţii Almajului Locvei”, SPA “Depresiunea şi Munţii Ciucului”, SPA “Vânători Neamţ”.

Responsabilă pentru îndeplinirea acestei acţiuni a fost Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu, prin ofiţerul de comunicare din echipa proiectului LIFE, cu sprijinul specialiştilor ornitologi din cadrul Asociaţiei Grupul Milvus şi a celor de la Societatea Ornitologică Română.

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting